Storno poplatky

FF 2009


Termín storna   Storno poplatek
do 27. 3. 2009   10 %
do 3. 4. 2009   30 %
do 10. 4. 2009   50 %
od 11. 4. 2009   100 %