Fotovoltaické fórum 2010
 vlajka_cz   vlajka_en
 Hlavní strana
 Fotogalerie
 Tiskové zprávy
 Kontakt
 
Archív
 Pozvánka
 Program Fóra
 Výstava
 Ubytování
 Storno poplatky
 
 FF2009
 

Program Fotovolatického Fóra 2010

1.dubna 2010
(první den FF2010 – celodenní tlumočení do/z anglického jazyka)
programem provází a řídí Mgr. Jiří Hlobil

7:00   Příjezd účastníků, prezence, ubytování
přednášející na fóru
9:00   Zahájení Fotovoltaického fóra 2010, přivítání čestných hostů
Josef Květoň, místopředseda představenstva Czech Nature Energy a.s.
přednášející na fóru
9:20   Představení České fotovoltaické asociace, o.s. a její cíle, plány, …
Tomáš Baroch, mluvčí České fotovoltaické asociace, o. s.
přednášející na fóru
9:30   Skončila velká hospodářská krize? Krize národním i evropským pohledem.
doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, předseda akademické rady Liberálního institutu
Ing. Miroslav Ševčík, CSc., předseda správní rady a ředitel Liberálního institutu
přednášející na fóru
10:00   Integrace obnovitelných zdrojů energie do elektrizační soustavy ČR
Ing. Petr Zeman, předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s.
přednášející na fóru
10:30   Současné výkupní ceny a stav při udělování licencí v roce 2010, vývoj a poznatky
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., vedoucí oddělení regulace zdrojů a sítí odboru elektroenergetiky Energetického regulačního úřadu
přednášející na fóru
11:00   Současný stav s připojováním nových výroben v ČR a rezervace kapacity
Ing. Martin Němeček, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce a.s.
přednášející na fóru
11:30   Financování výstavby fotovoltaických elektráren
Egon Čierny, Komerční banka, a.s.
přednášející na fóru
12:00   Umísťování FVE, platné metodické pokyny MMR
Ing. Josef Kotlaba, vedoucí odboru výstavby a územního plánování ORP Horažďovice
přednášející na fóru
12:30   Oběd
přednášející na fóru
13:30   Připojitelnost FVE do NN, VN, VVN
doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc., Protection & Consulting s.r.o.
přednášející na fóru
14:00   Architektonické dědictví a fotovoltaika
Ing. Arch. Miloš Solař, oddělení garantů NKP, Národní památkový ústav
přednášející na fóru
14:20   Daňové dopady vznikající při provozu FVE
Ing. Jan Žůrek, vedoucí daňového oddělení, KPMG Česká republika, s.r.o.
Ing. Lubomír Moučka, senior manager daňového odd., KPMG Česká republika, s.r.o.
přednášející na fóru
14:40   Právní otázky související s akvizicí projektů FVE
prof. Dr. Arsene Verny, M.E.S., advokát Praha/Berlin/Drážďany a predseda Sdružení českých podniků v Německu - VTUD e.V.
přednášející na fóru
15:00   Přestávka s občerstvením
přednášející na fóru
15:30   Energetický audit jako nástroj pro posuzování projektů
Ing. Jaroslav Jakubes, energetický auditor, ENA s.r.o.
přednášející na fóru
15:50   Představení německé solární asociace DGS a stav FV v Německu
prof. Dr. Uwe Hartmann, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V., Německo
přednášející na fóru
16:10   Podpora monitorování a auditu fotovoltaických systémů s využitím informací ze satelitních a meteorologických modelů
RNDr. Marcel Šúri, CSc., ředitel společnosti GeoModel, s.r.o.
přednášející na fóru
16:50   Přestávka s občerstvením
přednášející na fóru
17:00   Výlet na fotovoltaickou elektrárnu
Pouze za předpokladu pěkného počasí (bez deště) – autobusem, odjezd od hotelu po skupinách
(1. skupina odjezd 16.40, 2. skupina 16.55, 3. skupina 17.10)
přednášející na fóru
18:30   Exkurze Bohemia Sekt
navazující exkurze - návrat do hotelu hromadně autobusy okolo 20 hod.
přednášející na fóru
20:30   Zahájení slavnostního rautu
přednášející na fóru
20:35   „Setkání s Thálií“
Jan Ježek, stálý host opery Národního Divadla v Praze
Stanislava Fořtová – Topinková, sólistka DJKT v Plzni
Pavel Kantořík, klavírní doprovod, dirigent DJKT v Plzni
přednášející na fóru
  Během večera vystoupí „Duo Klasik“
k příjemnému posezení a prožití společenského večera s nestárnoucími hity
přednášející na fóru2.dubna 2010
(druhý den FF2010 – celodenní tlumočení do/z anglického jazyka)
programem provází a řídí Mgr. Jiří Hlobil

9:00   Fotovoltaické články, historie, současný stav a trendy
prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc., ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická
přednášející na fóru
9:30   Aktuální trendy diagnostických metod FV článků pro maximalizaci délky životnosti panelů
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno
přednášející na fóru
9:50   Možnosti dalšího vývoje fotovoltaických článků
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc., proděkan Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova
přednášející na fóru
10:10   Palivové články a vodíkové hospodářství jako možný způsob akumulace elektrické energie z OZE
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno
přednášející na fóru
10:30   Přestávka s občerstvením
přednášející na fóru
10:45   Fotovoltaické panely na bázi nanovláken: Technologie a její možnosti
Dr. Jan Macák, Mgr. Vilém Růžička, Elmarco, s.r.o.
přednášející na fóru
11:10   Fotovoltaická architektura
Ing. Kamil Staněk, ČVUT Praha, stavební fakulta
přednášející na fóru
11:30   Kontrolní měření a posouzení skutečných parametrů megawatových FVE
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., katedra fyziky, Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity v Brně
přednášející na fóru
12:00   Oběd
přednášející na fóru
13:00   Základy návrhu FVE, hlavní komponenty a zásady při projektování
Michael Schmid, vedoucí projektant FVE, Czech Nature Energy a.s.
přednášející na fóru
13:20   Základy návrhu FVE, panely CSI
Ing. Jiří Janda, jednatel WSW emgineering s.r.o.
přednášející na fóru
13:40   Základy návrhu FVE, technologie a využití tenkovrstvých panelů na příkladu NEXPOWER
Dipl. Soz.-Wiss. Petra Kodýtková, sales PV International, Donauer Solartechnik, Německo
přednášející na fóru
14:00   Kvalita pro domy a průmyslové střechy SOLON
Georg Urban, sales manager, SOLON SE, Německo
přednášející na fóru
14:20   Přestávka s občerstvením
přednášející na fóru
14:30   Důsledná optimalizace využití zeleného bonusu jako nástroj maximalizace návratnosti investice
Ing. Tomáš Pitra, specialista na obnovitelné zdroje, EnEng, s.r.o.
přednášející na fóru
14:50   Základy návrhu FVE, montážní systémy na volné plochy DOMA
Ing. Petr Hořánek, jednatel DOMA Drehfundamente CZ
přednášející na fóru
15:10   Základy návrhu FVE, monitoring technologie, řízení a komunikace
Ing. Edmund Pantůček, key account manager, Phoenix Contact CZ
přednášející na fóru
15:30   Základy návrhu FVE, nové směry svodičů přepětí a jejich použití ve fotovoltaice
Ing. Karel Veselý, CITEL Electronics, org.složka
Ing. Jan Hlaváček, jednatel CITEL Electronics, org.složka
přednášející na fóru
15:50   Slosování a předání věcných cen
přednášející na fóru
16:00   Slavnostní zakončení Fotovoltaického Fóra 2010
přednášející na fóru