logo Fotovoltaického Fóra a Energetické konference 2016   Fotovoltaické Fórum a
Energetická konference 2016

Hlavní strana Program Přihláška Pro přednášející Kontakt


     Partneři
   Hotel STEP
   Minulé ročníky


   


Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2016

Program konference

Novinkou letošního ročníku je zařazení dopolední části prvého dne konference
jako veřejně přístupné (zdarma) pro širokou veřejnost
, pouze na základě registrace.

  BLOK A (volně přístupný)

  Úvodní slovo.
  Ing. Michael Schmid, LL.M., předseda, Česká fotovoltaická asociace, z.s.

  Fotovoltaické dotační kombinace v programu NZÚ
  Ing. Jakub Hrbek, ředitel odboru řízení národních programů Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí

  OP Podnikání-Inovace-Konkurenceschopnost: PO-3. Zvýšení energetické efektivnosti, instalace OZE, úspory energie, rozvoj elektromobility, akumulačních systémů, smart grids, …
  Ing. Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu

  Energetická bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly
  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., vysokoškolský pedagog, FS České vysoké účení technické

  BLOK B (volně přístupný)

  Praktické příklady fotovoltaických systémů. Příklady z praxe, schéma zapojení, technologie, návratnost, výhody
  Aleš Maškovský, jednatel, MATRU s.r.o.

  Mikroelektrárna snadno a rychle. Praktické příklady FVS (technologie, ekonomika, možnosti a omezení)
  Ing. Petr Jarošík, jednatel, JOYCE ČR s.r.o.

  FVS v příkladech - typy instalací, druhy technologií, schéma zapojení, cena, ekonomická návratnost
  ČEZ ESCO a.s.

  Energetická gateway pro obnovitelné zdroje
  Ing. Dušan Ferbas, ředitel, Solar Monitor s.r.o.

  BLOK C

  Smart Home. Smart Tatung photovoltaics. Tatung IoT = Smart řešení
  Ing. Jaroslav Tauber, sales manager, Tatung Czech s.r.o.

  Akumulační FVS v inteligentních systémech řízení budov
  Ing. Jan Včelák, Ph.D., vysokoškolský učitel, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCCEB)

  Bezpečnost při obsluze a práci na FV akumulačních systémech
  Ing. Jan Lang, ředitel školy, Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky

  Aktuální vývoj a legislativní pokusy o změnu recyklačních zákonů
  Ing. Petra Roučková, obchodní manažer, ASEKOL Solar s.r.o.

  BLOK D

  Nízkoenergetická budova jako aktivní prvek energetické sítě
  Ing. Cyril Svozil, předseda Asociace elektrického sálavého vytápění, ředitel Fenix Group a.s.

  Mikroturbíny v hybridních energetických systémech
  Ing. Jan Šurovský, čestný předseda, Asociace mikroturbín

  Podnikové vysokoefektivní energetické kombinace FVS + kogenerace + akumulace elektřiny + akumulace tepla: Budoucí cesta energetiky
  Ing. Milan Šimoník, výkonný ředitel, Cogen Czech

  BLOK E

  Net metering
  Tomáš Baroch, tajemník asociace, Česká fotovoltaická asociace, z. s.

  Provozní zkušenosti fotovoltaických výroben. Retrofit. Měření výroben
  Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, vysokoškolský učitel a konzultant, Protection & Consulting s.r.o.

  Připravované změny v nové tarifní struktuře
  Bc. Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka, Asociace energetických manažerů

  BLOK F

  Notifikace provozní podpory FVE a její dopady
  Mgr. Filip Nečas, Frank Bold Advokáti, s.r.o.

  Akumulační FV systémy FRONIUS v domácnostech. Případové studie a využití
  Bc. Robert Sedmera, obchodní zástupce, Fronius Czech Republic s.r.o.

  Nové trendy fotovoltaických struktur CdTe v praxi a blízké budoucnosti
  Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc., vysokoškolský pedagog, České vysoké učení technické

  BLOK G

  Léčba postižených a málo účinných panelů infekcí PID. Aktivní prevence při vývoji, výrobě. Odstraňování PID v praxi.
  doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Vysoké účení technické v Brně

  Experience in operating photovoltaic sources in Germany
  Prof. Dr. Uwe Hartmann, Deutsche Gesselschaft fur Sonennenergie (DGS)

  Moderní ostrovní fotovoltaické elektrárny.
  Ing. Martin Kolařík, ředitel Ostrovní elektrárny CZ  Předpokládaný časový rozvrh dne:

  Úterý 29. listopadu 2016

  od 8:00 registrace účastníků

  NEPLACENÁ ČÁST (vstup zdarma)
  09.00 – 09.05 zahájení konference
  09.05 – 10.30 blok přednášek A
  10.30 – 10.50 přestávka, občerstvení
  10.50 – 12.20 blok přednášek B

  PLACENÁ ČÁST (vstup po úhradě účastnického poplatku)
  12.30 – 13.30 oběd
  14.00 – 15.30 blok přednášek C
  15.30 – 15.50 přestávka, občerstvení
  15.50 – 17.20 blok přednášek D
  17.30 – 19.30 večeře
    Středa 30. listopadu 2016

  PLACENÁ ČÁST (vstup po úhradě účastnického poplatku)
  09.00 – 10.30 blok přednášek E
  10.30 – 10.50 přestávka, občerstvení
  10.50 – 12.20 blok přednášek F
  12.20 – 12.40 přestávka, občerstvení
  12.40 – 13.50 blok přednášek G
  13.50 – 14.00 losování věcných cen
  14.00 – 15.00 oběd, zakončení konference

  Informace o konferenci se průběžně doplňují, změna vyhrazena.
   


Hlavní strana Program Přihláška Pro přednášejcí Kontakt  Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2016 • Organizátor: Česká fotovoltaická asociace, o. s. (www.cefas.cz)
  ve spolupráci s Czech Nature Energy a. s. (www.CNE.cz).