logo Fotovoltaického Fóra a Energetické konference 2019   Fotovoltaické Fórum a
Energetická konference 2019

Hlavní strana Program Přihláška Pro přednášející Kontakt


     Partneři
   FOR ARCH
   Minulé ročníky


   


Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2019

Program konference
  Změna programu vyhrazena.
  10:30 Zahájení konference, představení partnerů a přednášejících

  10:35 Způsoby využití velkokapacitního úložiště elektřiny (BESS) v průmyslovém podniku a zkušenosti z provozu.
  Ing. Petr Gaman, AERS s.r.o.

  11:05 Budova administrativního centra vybavená elektrickou baterií a FTV jako aktivní prvek smart grids.
  Ing. Cyril Svozil / Ing. Petr Gaman, FENIX GROUP a.s. / AERS s.r.o.

  11:30 Rozvoj elektromobility a úložišť energie. Samovýroba paliva pro dopravu osob a firem na objektech.
             Sítě soukromých nabíjecích míst.

  Ing. Radovan Burkovič

  11:50 Evropská energetická legislativa. Nová příležitost pro obyvatele bytových domů.
  Ing. Petr Maule, LL.M, MBA, Česká fotovoltaická asociace, z. s.

  12:20 Sériové spojování modulů s odlišnými jmenovitými výkony.
  doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, FEKT

  12:40 Fotovoltaické dotace pro investiční celky pro český průmysl.
  Ing. Marek Maixner, RAMS Asset s.r.o.

  13:00 Přestávka – občerstvení, prohlídka výstavy.

  13:30 Změny v připojování nových zdrojů do distribuční soustavy.
  Ing. Karel Procházka, CSc, EGC České Budějovice

  14:00 „Open scope“ - Nové povinnosti recyklace od 1.1.2019.
  Miroslav Zicháček, ASEKOL Solar s.r.o.

  14:20 Návratnost/nenávratnost fotovoltaických systémů. Ekonomika provozování.
  Ing. Milan Hošek, soudní znalec, fotovoltaický expert

  14:50 Asymetrická fotovoltaická řešení pro ekonomiku úspor v ČR.
  Jan Vonka, Solid Power Distribution s.r.o.

  15:10 Zásady řešení kolizních situací při projektování ochran před bleskem a přepětím.
  Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN + SOHNE GmbH+Co.KG

  15:30 Přestávka – občerstvení, prohlídka výstavy.

  15:50 E-kogenerace v systému Acuenergy.
  Ing. Vladimír Lukáč, ETOP s.r.o.

  16:10 Solární architektura – cesta k energetické nezávislosti a soběstačnosti budov.
  Ing. Michal Přikryl, Living Future s.r.o.

  16:40 Energetický posudek: známka kvality fotovoltaických projektů.
  Ing. Petr Maule, LL.M, MBA, Česká fotovoltaická asociace, z. s.

  17:00 Slosování věcných cen.

  17:30 Zakončení konference.


  Přihlásit se můžete zde.
  Informace o konferenci se průběžně doplňují, změna vyhrazena.
   


Hlavní strana Program Přihláška Pro přednášejcí Kontakt  Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2019 • Organizátor: Česká fotovoltaická asociace, z.s. (www.cefas.cz)
  ve spolupráci s Czech Nature Energy a.s. (www.CNE.cz).