logo Fotovoltaického Fóra a Energetické konference 2017   Fotovoltaické Fórum a
Energetická konference 2017

Hlavní strana Program Přihláška Pro přednášející Kontakt


     Partneři
   FOR ARCH
   Minulé ročníky


   


Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2017

Program konference
  Změna programu vyhrazena.


  13.30 Úvod, zahájení konference
  Ing. Michael Schmid, LL.M., Česká fotovoltaická asociace

  13:40 Prodej fotovoltaické elektrárny. Převod licence a provozní podpory OZE.
  Tomáš Baroch, Česká fotovoltaická asociace

  13:50 Změny OTE od 1.10.2017. Jak na ně? Koho se změny týkají?
  Tomáš Baroch, Česká fotovoltaická asociace

  14.00 Prosumer – Zákazník jako výrobce a akumulátor energie. Nové trendy Evropské komise pro budoucnost.
  Mgr. Martin Maňák, Frank Bold Advokáti

  14:20 Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy. Termín, Cena, Zajištění dotace, Montáž, Práce cizinců v ČR, Nelegální zaměstnávání, Reklamace, Záruky.
  PhDr. Mgr. Petr Maule, MBA, SÚIP

  14:40 Dotace pro malé fotovoltaické elektrárny od 4.9.2017 v programu NZÚ. Ostrovní/Akumulační/Bezakumulační. Nové podmínky C.3.7 a technické rozšíření FVS.
  Ing. Jakub Hrbek, SFŽP ČR, MŽP

  15:00 Levné a výkonná aplikační řešení FVS pro rodinné a bytové domy.
  Jan Vonka, Ing. Petr Varmuža, Solid Power Distrubution

  15:20 Přestávka

  15:30 Fotovoltaika v bytových (panelových) domech. Možnosti a omezení, cesty k úspěchu.
  Mgr. Mikoláš Vargic, AK Doucha Šikola advokáti

  15:50 Hybridní energetický systém TČ+FVS k vytápění a ohřevu TUV. Ekonomické výsledky z referenčního provozování.
  Ing. Jiří Polívka, Ph.D., KUFI INT s.r.o.

  16.10 Odpojování bytových domů od CZT. Praktické zkušenosti.
  Ing. Zbyněk Dvořák, ACOND

  16:30 Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní podnikatelskou spotřebu z OP-PIK, Ministerstva průmyslu a obchodu. Podmínky a omezení.
  Ing. Ondřej Tomšej, OP PIK, MPO

  16:50 Přestávka

  17:00 Opravy výroben a výměna komponentů FVS. Vliv na licencování a vyplácení podpory OZE. Oprava. Modernizace. Rekonstrukce.
  Ing. Petr Maule, LL.M., MBA, Česká fotovoltaická asociace

  17:20 Stavební fotovoltaika. BIPV. Stínící solární prvky. Novinky a materiálové směry ve fotovoltaice.
  Ing. Radim Bařinka, Fill Factory

  17:40 Od strukturování vody k potenciálu rozšíření energetických úspor, vč. fotovoltaiky.
  Mgr. Radovan Šejvl, ENERGIS 24

  18:00 Jak se recyklují solární panely
  Ing. Petra Roučková  Přihlásit se můžete zde.
  Informace o konferenci se průběžně doplňují, změna vyhrazena.
   


Hlavní strana Program Přihláška Pro přednášejcí Kontakt  Fotovoltaické Fórum a Energetická konference 2017 • Organizátor: Česká fotovoltaická asociace, z.s. (www.cefas.cz)
  ve spolupráci s Czech Nature Energy a.s. (www.CNE.cz).