Hlavní strana
Partneři fóra
Přednášející
Kontakt
Tiskové zprávy
Fotogalerie
Archiv
Pozvánka
Program fóra
Výstava
Ubytování


  Archiv

  Czech Nature Energy a.s.
  si Vás tímto dovoluje pozvat na

  Fotovoltaické Fórum 2009

  Program Fotovoltaického fóra je určen potencionálním soukromým nebo institucionálním investorům, projektantům, řídícím pracovníkům či zaměstnancům regionální státní správy a všem zainteresovaným subjektům, kteří se chtějí dozvědět o nejnovějších poznatcích světové i české vědy v oblasti fotovoltaiky.

  Na fóru vystoupí uznávaní tuzemští i zahraniční odborníci působící v oblasti obnovitelných zdrojů. Se svými bohatými zkušenostmi a poznatky obohatí a rozšíří Vaše dosavadní znalosti.

  Náplní fóra budou mimo jiné přednášky týkající se legislativního prostředí v ČR, analyzovány budou rovněž dopady světové krize na ČR a EU do branže fotovoltaiky, včetně zhodnocení aktuálního stavu fotovoltaiky u nás a nastínění jejího dalšího vývoje.

  Prezentovány budou praktické zkušenosti přístupu dotčených orgánů státní správy a současné dotační politiky. Jednat se bude také na téma financování malých i velkých projektů fotovoltaických elektráren úvěrem či leasingem, vyhodnocení kvality projektů a budou zmíněna rizika při budování a provozu FVE.

  Pro odborníky v oblasti fotovoltaiky a projektanty nebo jejich řídící pracovníky bude uvedena i oblast zabývající se návrhem fotovoltaických systémů, volbou a dimenzováním jednotlivých komponent FVE, včetně jednoduchého praktického návrhu.

  Součástí fóra bude i výstava a prezentace výrobců fotovoltaických komponent!

  Výstavní část umožní detailnější seznámení s představením novinek různých výrobců, včetně panelového představení ucelených výrobkových programů a služeb.



  Datum konání : 14.-15. dubna 2009
  Místo konání : Kongresové centrum, hotel PRIMAVERA, Plzeň



  Czech Nature Energy a.s.
  Dopravní 139/33, 318 00 Plzeň
  Tel: +420 373 315 467
  Mobil : 733 712 046
  E-mail: ff2009@ffcr.cz

  Zveme srdečně všechny současné i potencionální zájemce o fotovoltaiku
  a těšíme se na setkání s Vámi !!



  Vložné (registrační poplatek):
  Plné*1
  17.700,-Kč vč.DPH (14.874,-Kč bez DPH)

  Studenstké*2
  11.781-Kč vč.DPH (9.900,-Kč bez DPH)

  Vložné v sobě zahrnuje:

  • Náklady na konání Fotovoltaického fóra
  • Tištěný sborník přednášek a příspěvků + CD
  • Písemné materiály před zahájením fóra
  • 2 x oběd
  • 1 x slavnostní večeře formou rautu
  • Občerstvení v kongresovém sále během programu
  • 5 x občerstvení během přestávky

  *1 Při účasti dvou osob z jedné společnosti poskytujeme na vložné slevu 30 %.
  *2 Po předložení dokladu o studiu.


  Hlavní strana | Pozvánka | Program fóra | Výstava | Ubytování


  © 2009, tbaroch