Hlavní strana
Partneři fóra
Přednášející
Kontakt
Tiskové zprávy
Fotogalerie
Archiv
Pozvánka
Program fóra
Výstava
Ubytování

 

  Tiskové zprávy

  FF 2009

  T I S K O V Á   Z P R Á V A   CZECH NATURE ENERGY A.S.
  Dne 10. dubna 2009

  Fotovoltaické fórum 2009

  Plzeň – Společnost Czech Nature Energy a.s. pořádá v prostorách Kongresového centra hotelu Primavera Fotovoltaické fórum 2009. Fórum se uskuteční ve dnech 14. a 15. dubna 2009. Účastnit se bude celkem 250 návštěvníků, včetně zahraničních účastníků ze 4 evropských zemí (ČR, Slovensko, Německo, Španělsko). Na fóru budou přítomni pracovníci z vědeckých či pedagogických řad, projektanti, finanční odborníci, zástupci průmyslu, velcí investoři a také jen příznivci a zájemci o fotovoltaiku. Pro účastníky je připraven celkem náročný dvoudenní program sestávající celkem z 29 přednášek. Součástí bude také bohatý kulturní a společenský program.

  Cílem Fotovoltaického fora je informovat účastníky o nejnovějších poznatcích světové i české vědy v oblasti fotovoltaiky.

  První ročník fotovoltaického fóra slavnostně zahájí Josef Květoň, místopředseda představenstva CNE. Ve svém úvodním projevu srovná současné století energie s minulým stoletím páry. Slovy Josefa Květoně vytváří obnovitelné zdroje prostor při stále se zlepšujících komplexních ekonomických podmínkách vytvořit pro jednotlivce i národy stav, kdy nastane jejich energetická svoboda – „opravdová nezávislost.“

  V další části vystoupí doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., který svým vystoupením na téma „Stávající finanční světové krize a její dopady na energetiku“ bude analyzovat dopady celosvětové hospodářské krize i do oblasti fotovolatiky.

  Náplní fóra jsou mimo jiné i přednášky týkající se aktuálního legislativního prostředí v České republice, prezentovány budou praktické zkušenosti přístupu dotčených orgánů státní správy, současné dotační politiky, daňové problematiky, financování velkých i menších projektů fotovoltaických elektráren, vyhodnocení kvality projektů, mezinárodní zkušenosti s výstavbou, provozováním a připojováním FVE včetně zmínky o rizicích při budování a dlouhodobém provozování FVE, zhodnocení aktuálního stavu fotovoltaiky v ČR a nastínění jejího dalšího vývoje.

  Pro odborníky z branže budou druhý den fóra uvedeny vědecké příspěvky a přednášky zabývající se návrhem fotovoltaických systémů, volbou a dimenzováním jednotlivých komponent FVE, konstrukčních řešení, ochranou a zabezpečením elektrárny.

  Ve dvou přízemních sálech hotelu je připravena výstava předních mezinárodních výrobců, kde máte možnost se seznámit s novinkami a uceleným výrobním sortimentem fotovoltaiky. U příležitosti uspořádání Fotovoltaického fóra byla vydána odborná veřejná publikace, která bude přístupná též v knihovnách – Sborník abstraktů a přednášek z fotovoltaické konference konané 14. a 15. dubna 2009 v Plzni, zde naleznete abstrakty, přednášky a produktové příspěvky. V úvodníku Ing. Petr Maule, LL.M., předseda představenstva CNE, prozrazuje i krédo společnosti Czech Nature Energy – „Slunce vyjde i zítra …“, které symbolizuje roli Slunce v životě člověka již od samého počátku jeho existence na planetě Země. Energie ze Slunce je tou správnou volbou pro toto století, které povede k samovolnému urychlení změn řádů a systémů, dodává Maule.  Tiskovou zprávu ke stažení ve formátu pdf nejdete zde.


  Hlavní strana | Partneři fóra | Přednášející | Kontakt | Tiskové zprávy


  © 2009, tbaroch