Hlavní strana
Partneři fóra
Přednášející
Kontakt
Tiskové zprávy
Fotogalerie
Archiv
Pozvánka
Program fóra
Výstava
Ubytování

  Archiv

  Program fóra

  FF 2009

  úterý, 14.dubna 2009
  (první den FF2009 – celodenní tlumočení do/z anglického jazyka)
  programem provází a řídí Mgr. Jiří Hlobil


  08:00 Příjezd účastníků, prezence , ubytování

  10:00 Zahájení Fotovoltaického fóra 2009, přivítání čestných hostů
             Josef Květoň, místopředseda představenstva Czech Nature Energy, a.s.


  10,15 Stávající finanční světová krize a její dopady na energetiku
             doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc., děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze,            člen NERVu, předseda akademické rady Liberálního institutu
             Ing. Miroslav Ševčík, CSc., předseda správní rady a ředitel Liberálního institutu


  10,45 Současné výkupní ceny a stav při udělování licencí v roce 2009, vývoj a poznatky
             Ing. Rostislav Krejcar, vedoucí oddělení regulace zdrojů a sítí odboru elektroenergetiky
             Energetického regulačního úřadu


  11,15 Současný stav s připojováním nových výroben a rezervace kapacity, stav v ČR
             Ing. Vojtěch Jůda, vedoucí oddělení Podpory poskytování sítí, ČEZ Distribuce a.s.

  11,45 Umísťování FVE, doporučení MMR, změna ÚP, časová průběhová osa řízení
             Ing. Josef Kotlaba, vedoucí odboru výstavby a územního plánování ORP Horažďovice


  12,15 Oběd


  13,00 Současná dotační politika pro fotovoltaiku
             JUDr. Petr Novotný, advokát, Rödl & Partner,
             Ing. Zuzana Kadlecová, podniková poradkyně, Rödl & Partner


  13,20 Daňové dopady vznikající při provozu FVE
             Ing. Jan Žůrek, vedoucí daňového oddělení, KPMG Česká republika, s.r.o.
             Ing. Lubomír Moučka, senior manager daňového odd., KPMG Česká republika, s.r.o.


  13,40 Situace o vývoji OZE v ČR a Evropské unii
             Zdeněk Prosek, poslanec
             PaedDr. Ivo Strejček, europoslanec


  14,00 Potenciál využití sluneční energie pro výrobu v ČR
             RNDr. Marcel Šúri, CSc., ředitel společnosti GeoModel, s.r.o.


  14,20 Přestávka s občerstvením


  14,40 Financování fotovoltaických elektráren, přístup KB k financování OZE
             Ing. Jan Čmelák, specialista na obnovitelné zdroje, Komerční banka, a.s.

  15,20 Podpora malého a středního podnikání poskytováním záruk za bankovní úvěry,
             úloha ČMZRB v procesu získání úvěru
             Ing. Miroslav Regner, ředitel pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky v Plzni

  15,40 Pozemky pro fotovoltaiku pohledem realitního makléře
             JUDr. Vojtěch Krátký, regionální ředitel, RE/MAX Czech Republic
             Ing. Martin Vašíček, ředitel RE/MAX Best


  16,00 Creating a sustainable Photovoltaic market – Lessons Learned from
             other European countries
             Dr.Thomas Reindl, managing director, PROACTIVE new energy, Německo


  16,20 Přestávka s občerstvením


  16,40 Rizika při budování a provozu FVE, předcházení rizikům, snížení rizik
             Ing. Pavel Boubín, Allianz pojišťovna a.s.

  17,00 Fotovoltaika v ČR - včera, dnes a zítra (pohled očima investora)
             Vladimír Kubeček, kompetenční centrum pro energie, Česká spořitelna a.s.


  17,20 Přestávka s občerstvením


  17,45 Exkurze Plzeňský pivovar
             odjezd od hotelu hromadně autobusy

             návrat do hotelu hromadně autobusy
  20,45 Zahájení slavnostního rautu

            Pro účastníky fóra bude zajištěn transport hostů do hotelů PARKHOTEL a PURKMISTR
            od 21.00 do 24.00 hod. minibusy, které budou k dispozici před hotelem.  středa, 15.dubna 2009
  (druhý den FF2009)

  09,00 Fotovoltaické články, historie, současný stav a budoucí trendy
             prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc., ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická

  09,20 Termofotovoltaika a termofotonická konverze
             doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D., fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno

  09,40 Možnosti dalšího vývoje fotovoltaických článků
             RNDr. Ondřej Dvořák, CSc., Akademon.cz

  10,00 Vliv stavu atmosféry na účinnost a výrobu FVE
             doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., katedra fyziky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


  10,20 Přestávka s občerstvením


  10,40 Srovnání modelů pro výpočet slunečního záření a vliv na ekonomiku projektu
             Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, ředitel EkoWATT

  11,00 Způsoby akumulace elektrické energie a její vývoj ve světě
             doc. Ing. Petr Bača, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno

  11,20 Integrace FVE do staveb, architektura
             Ing. Kamil Staněk, ČVUT Praha, stavební fakulta

  11,40 Perspektivy a meze ostrovních fotovoltaických systémů,
             praktické zkušenosti z posledních 10-ti let v zahraničí
             Dipl. Ing. Vladimír Bruner, soukromý podnikatel v oblasti fotovoltaiky, Německo


  12,00 Oběd


  13,00 Základy návrhu FVE, hlavní komponenty a zásady při projektování
             Michael Schmid, projektant FVE, Czech Nature Energy a.s.

  13,20 Základy návrhu FVE, panely ALEO
             Ing. Jiří Cichý, sales leader Czech Republic, Aleo solar Deutschland GmbH

  13,40 Základy návrhu FVE, invertory, monitoring technologie
             Ing. Vladimír Kesl, project manager, American Way Solar

  14,00 Základy návrhu FVE, konstrukční systémy INTERSOL
             Dipl. Soz.-Wiss. Petra Kodýtková, sales PV International, Donauer Solartechnik, Německo


  14,20 Přestávka s občerstvením


  14,40 Základy návrhu FVE, přepěťové ochrany
             Ing. Karel Veselý, CITEL Electronics, org.složka

  15,00 Základy návrhu FVE, zabezpečovací zařízení, monitoring objektu
             Milan Silovský, ředitel technického zabezpečení, HLS v.d.

  15,20 CNE jako dodavatel fotovoltaických elektráren a systémů řešení na klíč
             Jiří Hájek, obchodní reprezentant, Czech Nature Energy, a.s.

  15,40 Slosování a předání věcných cen

  16,00 Slavnostní zakončení fóra  Hlavní strana | Pozvánka | Program fóra | Výstava | Ubytování


  © 2009, tbaroch